tt

jp

Japans voor Beginners 1 

Aanmelding is niet meer mogelijk   
De volgende cursussen starten in januari/februari 2018

15 lessen van 1,5 uur. 

Lesgeld:  € 290,- (exclusief boek)

Boek: Japanese for Busy People deel I 3e editie. 
Hoofdstuk 1 t/m 3 (les 7), € 32,95
(verkrijgbaar in 't Japanse Winkeltje)

N.B. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het aantal hoofdstukken indicaties zijn. Behandelde lesstof is afhankelijk van de snelheid van de groep.

Japans1A: Maandagavond, 19:45 - 21:15 uur 
11 september t/m 18 december 2017 

Deze cursus biedt u de mogelijkheid om naast hiragana en katakana te schrijven/lezen ook hoe u zichzelf kunt voorstellen, omgaan met tijd, spullen kopen bij een winkel, de grote en kleur van een object, koppelwerkwoorden en natuurlijk leert u gramatica. De nadruk bij deze cursus ligt op Japanse conversatie houden.

Docente: Mevrouw M. Koseki

Japans1B: Vrijdagavond, 18:00 - 19:30 uur
8 september t/m 22 december 2017 

N.B. 27 oktober geen les 

Bij deze les wordt de kana versie van 'Japanese for Busy People (deel I)' gebruikt voor een soepeler overgang naar het boek deel II (alleen in kana).

Deze cursus biedt u de mogelijkheid om naast hiragana en katakana te schrijven/lezen ook hoe u zichzelf kunt voorstellen, omgaan met tijd, spullen kopen bij een winkel, de grote en kleur van een object, koppelwerkwoorden en natuurlijk leert u gramatica. De nadruk bij deze cursus ligt op Japanse conversatie houden.

Docente: Mevrouw J. Kato

Japans1C: Woensdagavond, 19:45 - 21:15 uur  
6 september t/m 20 december 2017

N.B.25 oktober geen les

Bij deze les wordt de kana versie van 'Japanese for Busy People (deel I)' gebruikt voor een soepeler overgang naar het boek deel II (alleen in kana).

Deze cursus biedt u de mogelijkheid om naast hiragana te schrijven/lezen ook hoe u zichzelf kunt voorstellen, omgaan met tijd, spullen kopen bij een winkel, de grote en kleur van een object, koppelwerkwoorden en natuurlijk leert u gramatica. De nadruk bij deze cursus ligt op Japanse conversatie houden.

Docente: Mevrouw M. Kato

Wilt u dat wij het lesboek klaarleggen op de 1e cursusdag? Vermeld dit op het aanmeldingsformulier en maakt u het bedrag over met het cursusgeld.