tt

jp

Japans voor Gevorderden

14 intensieve lessen van 1,5 uur.

Lesgeld: € 330,- (excl. boek)

Boek: Japanese for Busy People deel II (3e editie) € 33,95 (verkrijgbaar in 't Japanse Winkeltje)

Gelieve voor 15 augustus inschrijven in verband met eventuele aanpassingen.(In geval van te weinig aanmeldingen, zullen klassen samengevoegd worden of zelfs komen te vervallen)
 

Japans 4A: Maandagavond 19:45 - 21:15 uur
4 september t/m 11 december 2017
N.B. 23 oktober geen les

Japanese for Busy People deel II (3e editie) v.a. les 1
(Japans 4A is het vervolg van Japans 3A)

Docente: Mevrouw M. Koseki

Japans 4B: Dinsdagavond 19:45 - 21:15 uur
5 september t/m 12 december 2017
N.B. 24 oktober geen les

Japanese for Busy People deel II (3e editie) v.a. les 1
(Japans 4B is het vervolg van Japans 3B)

Docente: Mevrouw J. Kato

Japans 5A: Maandagavond 18:00 - 19:30 uur
4 september t/m 11 december 2017
N.B. 23 oktober geen les

Japanese for Busy People deel II (3e editie) v.a. les 4
Docente: Mevrouw M. Koseki

Japans 5B: Donderdagavond 18:00 - 19:30 uur
7 september t/m 14 december 2017
N.B. 26 oktober geen les

Japanese for Busy People deel II (3e editie)
(Japans 5B is het vervolg van Japans 4B)

Docente: Mevrouw J. Kato

Japans 6Op verzoek

Japanese for Busy People deel II (3e editie) v.a.

Japans 7Dinsdagavond 18:00 - 19:30 uur
5 september t/m 12 december 2017
N.B. 24 oktober geen les

Japanese for Busy People deel II (3e editie) v.a. les 9, p.144
(Japans 7 is het vervolg van Japans 6)

Docente: Mevrouw J. Kato

N.B. Voor Japans 4 en 5 is het minimum aantal deelnemers 4 personen, en voor Japans 6 en 7 zijn dit 3 personen. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, kan de cursus toch doorgaan met verhoogd lesgeld. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

Wilt u dat wij het lesboek klaarleggen op de 1e cursusdag? Vermeld dit op het aanmeldingsformulier en maakt u het bedrag over met het cursusgeld.