tt

jp

Data Demonstratie van de 
Japanse Theeceremonie

Zaterdag 23 november 2019
13.30 - 14.30 uur

Prijs: €35,- per persoon

Minimum aantal deelnemers 8-en maximum 20 personen.

Language: Dutch

Let op!: Dit is een demonstratie,
dat wil zeggen dat het geen
cursus is en u niet kunt
meedoen aan de ceremonie.

 
 
 
 

 

Demonstratie van de Japanse Theeceremonie 

't Japans Cultureel Centrum organiseert in samenwerking met het Japanse Winkeltje regelmatig een demonstratie van de Japanse traditionele theeceremonie volgens de eeuwenoude methode van de Urasenke school.

Deze demonstratie wordt gegeven onder leiding van Herman Somsen, een Nederlandse theemeester. Hij geeft uitleg over de theeceremonie en zal uw vragen beantwoorden. U kunt zien hoe de thee ceremonieel wordt bereid. Het gaat bij de demonstratie over de geschiedens en de achtergronden, de spirituele aspecten en hoe een thee bijeenkomst precies verloopt. De thee die daarbij wordt gemaakt, wordt aan een van de personen uit het publiek aangeboden.

De smaak van matcha is uiteraard interessant om te proeven bij de demonstratie van de Japanse theeceremonie maar staat niet centraal.

Matcha is wat bitter van smaak; de thee wordt daarom vooraf gegaan door zoete Japanse cake of een koekje om de mond "voor te bereiden" op de bittere smaak.

In Japan wordt de thee bereid in de theekamer, uiteraard met tatami-matten; in de theekamer is een alkoof met een rolschildering en een eenvoudige bloemschikking. Uzelf zal niet op tatami hoeven te zitten tijdens deze demonstratie. Er zullen een aantal stoelen opgesteld staan zodat u comfortabel kan gaan zitten.

De theeceremonie wordt in complete stilte gehouden. In Japan spreekt men echter van de 3 geluiden van de theeceremonie, zijnde het geluid van het deksel van de theepot, het geluid van de theekom als die op de tatamimat wordt geplaatst en het geluid van de theespatel op de theekom.

Om deze stilte te respecteren verzoeken wij u pas vragen te stellen aan het eind van de ceremonie om de serene rust niet te verstoren.

Korte uitleg over het ontstaan van de theeceremonie en de betekenis die deze ceremonie heeft in de Japanse cultuur.

De Theeceremonie is in de zevende eeuw in China ontstaan. Chinese monniken ontdekten dat groene thee een stimulerend effect heeft. Daarom werd deze thee gebruikt om wakker te blijven bij de "Zazen"-meditatie, een vorm van meditatie waarbij men roerloos lange tijd zit te mediteren.

Rond het jaar 700 gingen Japanse monniken in China de leer van Boeddha en de daarbij horende opvattingen bestuderen en zij waren het, die thee in Japan bekend maakten. De gewoonte thee te drinken verspreidde zich meer en meer.

De monnik Eisei ontwierp een ritueel waaruit de theeceremonie, zoals die thans bekend is, is voortgekomen. Een theeceremonie is een bijeenkomst van vrienden met dezelfde artistieke voorkeur. De bijeenkomst wordt bepaald door een strak voorgeschreven etiquette en wordt gehouden in een omgeving die door zijn eenvoud niet afleidt van het ritueel. In een kleine eenvoudige kamer, zonder onnodig meubilair, wordt thee bereid en gedronken volgens strikte regels.

In de Kamakura periode (1196 - 1333) gaf de invloed van het Zen-Boeddhisme kracht en eenvoud aan de cultuur van die periode in de Japanse geschiedenis. Vooral de Samoerai voelden zich aangetrokken tot de theeceremonie, die door de rust en het kunstzinnig genot ervan, een moment van rust in hun bestaan gaf.

De theemeester Rikyu was de eerste, die een diepere betekenis aan het drinken van thee gaf. Hij is de stichter van de "Urasenke" Thee-School waar onze theemeesters hun opleiding hebben gehad. De betekenis van de theeceremonie was volgens hem samen te vatten in een enkel begrip "Wa-kei-sei-jaku".

Wa    = harmonie

Kei    = respect

Sei    = reinheid

Jaku  = rust

Aanmelden kan via het inschrijfformulier, of in 't Japanse Winkeltje.

Let op!: Dit is een demonstratie, dat wil zeggen dat het geen cursus is en u niet kan participeren aan de ceremonie.